Architekt: Mgr. art. Tomáš Augustín, ArtD.
Projekt: Štúdia
Miesto: Bratislava

Ideový návrh prezentačného pavilónu pre medzinárodnú firmu Nebula Exhibits má stanovené parametre zadané výstaviskom. Charakter pavilónu tvorí transformácia loga spoločnosti. Nosná konštrukcia pavilónu je z ocele. Základné funkcie má na dvoch úrovniach. V spodnej časti sa nachádza sklad, recepcia, verejné prezentačné obrazovky a iné. Na poschodí je prezentačný priestor pre klientov a zamestnancov. Na konštrukciu je možné pripevniť ďalšie časti z transparentného materiálu. Medzinárodné výstavy trvajú zvyčajne niekoľko dní, alebo aj týždňov. Pavilón má otočný systém, čo ponúka určitú atraktivitu a schopnosť meniť polohu počas trvania výstavy.

 

tonizer-pres-1b-scaled.jpg“>tonizer-pres-1b-1024×349.jpg“ alt=““ width=“800″ height=“273″ />

tonizer-pres-12-scaled.jpg“>tonizer-pres-12-1024×352.jpg“ alt=““ width=“800″ height=“275″ />

tonizer-pres-10-scaled.jpg“>tonizer-pres-10-1024×352.jpg“ alt=““ width=“800″ height=“275″ />

tonizer-pres-9-scaled.jpg“>tonizer-pres-9-1024×348.jpg“ alt=““ width=“800″ height=“272″ />

tonizer-pres-11-scaled.jpg“>tonizer-pres-11-1024×352.jpg“ alt=““ width=“800″ height=“275″ />

tonizer-pres-8-scaled.jpg“>tonizer-pres-8-1024×702.jpg“ alt=““ width=“800″ height=“548″ />