Architekt: Mgr. art. Tomáš Augustín, ArtD.
Projekt: Štúdia
Miesto: Bratislava

Ideový návrh prezentačného pavilónu pre medzinárodnú firmu Nebula Exhibits má stanovené parametre zadané výstaviskom. Charakter pavilónu tvorí transformácia loga spoločnosti. Nosná konštrukcia pavilónu je z ocele. Základné funkcie má na dvoch úrovniach. V spodnej časti sa nachádza sklad, recepcia, verejné prezentačné obrazovky a iné. Na poschodí je prezentačný priestor pre klientov a zamestnancov. Na konštrukciu je možné pripevniť ďalšie časti z transparentného materiálu. Medzinárodné výstavy trvajú zvyčajne niekoľko dní, alebo aj týždňov. Pavilón má otočný systém, čo ponúka určitú atraktivitu a schopnosť meniť polohu počas trvania výstavy.