BLOG

Kreatívny umelec je ten, kto tají svoje zdroje, a vedec je ten, ktorý ich zverejňuje.

A creative artist is the one, who conceals their resources and the scientist who publishes them.

Architektonizer

Abadoned playgrounds