O nás

Architektonizer je architektonický ateliér, ktorý sa zaoberá projektami rodinných domov, rekonštrukciami, občianskou vybavenosťou, interiérovým dizajnom, ďalej konzultáciami a priestorovými stratégiami. Ateliér vznikol v roku 2010. Názov Architektonizer vznikol v roku 2008 a je prepojením slov architektúra a ekvalizér. Názov pôvodne označoval myšlienku vytvorenia softvéru, ktorý by modeloval architektúru na základe požiadaviek a parametrov bývania. V roku 2016 sa náš zrealizovaný projekt interiéru A IDF 1 stal finalistom národného kola v súťaži INSPIRELI AWARDS 2016. Interiér sa stal inšpiráciou pre prezentáciu viacero interiérových produktov z oblasti nábytkárstva, ako napr. katalóg SAPELI 2016 a iné.

About us
Architektonizer is the architectural studio, which deals with projects of houses, reconstruction, civil constructions, interior design consultations and further spatial strategies. Studio was established in 2010. Architektonizer name was founded in 2008 and is the linking words architecture and equalizer. The original name indicated the idea of creating a software architecture model that would be based on the requirements and parameters of housing.

Služby

Ateliér sa zameriava na menšie a stredne veľké projekty s rôznym obsahom, so zameraním na architektúru a interiérový dizajn. Technické časti projektovej dokumentácie riešime s externými kolegami, ktorí zväčša fungujú samostatne a prispôsobujú svoju činnosť zadanému projektu. Väčšie projekty koordinujeme s ateliérom, ktorý disponuje väčšou kapacitou a špecializáciou pre riešenie technickejších a komplexnejších úloh. Častým protikladom pre naše nápady a riešenia sú trendy, ktoré prináša doba. Vždy sa snažíme vložiť do projektu niečo zaujímavé, čo nás vytrhne z bežného rutinného dňa a prinesie nový alebo iný pohľad na životný priestor.