You are currently viewing A RE 1

A RE 1

Architekt: Mgr. art. Tomáš Augustín
Veľkosť: 47 m2
Miesto: Bratislava
Foto: Architektonizer a Mgr. art. Mgr. Lenka Lindák Lukačovičová

 

Rekonštrukcia bytu v piatom Bratislavskom obvode je vždy pre architekta zaujímavou výzvou. Panelový konštrukčný systém do značnej miery obmedzuje dispozičné riešenie a preto treba zvýšiť dôraz na využitie daného priestoru. Koncept interiéru sa zakladá na vzdušnosti a svetlosti. Podpora bielej farby zvýrazňuje typ interiéru panelového bytu z 80 rokov. Farebnosť určuje funkciu miestnosti. Červená vstup, zelená oddychová zóna. Drevená podlaha je použitá po celej ploche bytu s výnimkou kúpeľne. Zvýrazňuje sa tak prelínanie priestoru najmä v spojení s kuchyňou. Prienik denného svetla do kúpeľne zabezpečuje osadené vertikálne okno, ktoré taktiež slúži pre rýchle odvetranie. Vstavaný nábytok je prispôsobený požiadavkám klienta / knižnica, manželská posteľ s úložným priestorom / k čomu zodpovedá aj nadimenzovanie úložného objemu.

Reconstruction of an apartment on the fifth Bratislava district is always an interesting challenge for the architect. Panel construction system largely confined layout and should therefore be increased emphasis on the use of the space. Interior concept is based on the airiness and lightness. Support white interior emphasizes the type of flat panel of 80 years. The color scheme determines the function of the room. Red in green rest area. Wooden flooring is used throughout the area of the apartment except the bathroom. It highlights the intertwining of space and especially in connection with the kitchen. Penetration of daylight into the bathroom provides vertically mounted box that also serves for quick ventilation. Built-in furniture is adapted to the needs of the client / library, double bed with storage / k which corresponds to the storage capacity must be sized.

 

flat logo reconstruction

flat logo 2

living room architektonizer

living room night

red hall flat

chodba-1

hall red and carpet

cabin window

cabin bed and stairs

kupelna-logo1