Architekt: Mgr. art. Tomáš Augustín, ArtD.
Spolupráca: VŠVU, CRH-Slovensko, ECOREC
Miesto: Bratislava
Foto: Architektonizer

Concrete donuts vznikli ako vedľajší produkt pri výskume a hľadaní možnosti použitia betónu v spojení s ekologicky spracovaným odpadom. Pri výrobe sa do základnej betónovej zmesi pridávajú  odpady, ktoré sú vo forme malých časti plastov, gúm, elektro-odpadu, kovu a skla. Toto spojenie vytvára jedinečné vlastnosti a možnosti využitia. Betón je fascinujúci a tvárny materiál už po tisícročia a jeho spracovanie je stále témou skúmania. Hľadanie hranice čo tento materiál so svojimi vlastnosťami dokáže sa stále posúva. Poznatky z minulosti spolu s novými technológiami zaväzujú znova objavovať s reflexiou na trvalo udržateľný rozvoj a dizajn v architektúre. Tento prístup prináša prínos v spájaní nových materiálov, ktoré sa dajú použiť v interiérovom dizajne ako aj v stavebnom priemysle čo umocňuje spojenie termínov Personalizácia a Konkretizácia.