You are currently viewing H RK 1

H RK 1

Architekt: Mgr. art. Tomáš Augustín
Spolupráca: Mgr. art. Michal Dvorský, Mgr. art. Vladimír Mrázik
Miesto: Jablonové
Foto: Architektonizer

Dom zo šesťdesiatych rokov s pekným pozemkom a hospodárskymi stavbami je stále zaujímavý z hľadiska investovania času i finančných prostriedkov. Mladý pár so vzťahom k prírode nachádza v tomto výbere domu väčšiu hodnotu ako novostavbu v satelitnom mestečku pri hlavnom meste. Základné rozhodnutie začať s rekonštrukciou si vyžaduje aj odhodlanie prijať charakter vyplývajúci s vekom stavby, dostupnosťou vtedajších materiálov, postupom výstavby a prostredím v ktorom sa rodinný dom nachádza.

House of the sixties with beautiful land and farm buildings is still interesting in terms of investment of time and funds. Young couple with relationship to nature is in the selection of the house worth more than a new building in the satellite town of the capital city. The basic decision to initiate the reconstruction also requires a commitment to take the resulting character with the age structures of the then availability of materials, processes, construction and the environment in which the house is located.

tonizer.sk/wp-content/uploads/2014/07/H-RK-1b-1024×680.jpg“ width=“800″ height=“531″ />

tonizer.sk/wp-content/uploads/2014/07/H-RK-1-1024×680.jpg“ width=“800″ height=“531″ />