You are currently viewing F M 1

F M 1

Architekt:              Mgr. art. Tomáš Augustín
Construction:   Mgr. art. Martin Antal, Mgr. art. Tomáš Augustín, Mgr. art. Michal Sládek
Cooperation:    Mgr. art. Adam Berka

Modulový systém pre filmový festival / mobiliár / je vytvorený z deviatich kociek spojený v štyri základné objekty na kolieskach. Každý modul má kolieska z dvoch strán, takže je použiteľný v dvoch polohách, čo poskytuje veľké množstvo vzájomných variácií ako napr: pult, skriňa, komoda, bar a reklamný panel. Keď sa moduly nepoužívajú sú zložené do súvislej vertikálnej steny.  Neskôr môžu byť tieto moduly odložené bokom, čo bolo výhodné pre upratovanie priestorov multiplexu kín, kde sa festival odohrával. Materiál je z drevotriesky. Povrchová úprava je akrylátová farba čierna matná a hrany sú chránené z pogumovanej pásky.

The modular system for film festival / furniture / is made up of nine cubes combined in four basic objects on wheels. Each module has wheels on two sides so that it is usable in two positions, providing a large number of mutual variations such as: desk, wardrobe, chest of drawers, bar and billboards. When the modules in use are folded in a continuous vertical wall. Later, these modules can be postponed aside what was convenient for cleaning areas multiplex cinemas where the festival takes place. The material is of particle board. The finish is matte black acrylic paint and edges are protected from rubberized tape.

 

tonizer.sk/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0237-small-1024×680.jpg“ width=“800″ height=“531″ />

tonizer.sk/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0224-small-1024×680.jpg“ width=“800″ height=“531″ />

tonizer.sk/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0212-small-1024×680.jpg“ width=“800″ height=“531″ />

tonizer.sk/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0208-small-1024×680.jpg“ width=“800″ height=“531″ />

tonizer.sk/wp-content/uploads/2014/07/8.jpg“ width=“1000″ height=“665″ />

tonizer.sk/wp-content/uploads/2014/07/10.jpg“ width=“1000″ height=“665″ />

tonizer.sk/wp-content/uploads/2014/07/11.jpg“ width=“1000″ height=“665″ />