Kreatívny umelec je ten, kto tají svoje zdroje a vedcom ten, ktorý ich zverejňuje.

A creative artist is the one who conceals their resources and the scientist who publishes them.

Architektonizer

Šálka kávy = proces: zrno_praženie_mletie_varenie_dialóg = Architektúra
Cup of coffee = process: grain_roasting_grinding_make a coffee_dialogue = Architecture

Architektonizer

Leave a Reply