menu

F W 2

Dizajn: Neznámy
Redizajn: Mgr. art. Tomáš Augustín, Ing. Mikuláš Agárdy
Realizácia: Dimensio
Rok: 1920 – 2017
Miesto: Bratislava
Foto: Architektonizer

old wardrobe

A IDF 3