Read more about the article P D 1
bty

P D 1

  • Post author:
  • Post category:

Architekt: Mgr. art. Tomáš Augustín, ArtD. Spolupráca: VŠVU, CRH-Slovensko, ECOREC Miesto: Bratislava Foto: Architektonizer Concrete donuts vznikli ako vedľajší produkt pri výskume a hľadaní možnosti použitia betónu v spojení s…

Continue ReadingP D 1