Architektonizer je architektonický ateliér, ktorý sa zaoberá projektami rodinných domov, rekonštrukciami, občianskou vybavenosťou, interiérovým dizajnom, ďalej konzultáciami a priestorovými stratégiami. Ateliér vznikol v roku 2010. Názov Architektonizer vznikol v roku 2008 a je prepojením slov architektúra a ekvalizér. Názov pôvodne označoval myšlienku vytvorenia softvéru, ktorý by modeloval architektúru na základe požiadaviek a parametrov bývania.

About us
Architektonizer is the architectural studio, which deals with projects of houses, reconstruction, civil constructions, interior design consultations and further spatial strategies. Studio was established in 2010. Architektonizer name was founded in 2008 and is the linking words architecture and equalizer. The original name indicated the idea of creating a software architecture model that would be based on the requirements and parameters of housing.

INSPIRELI AWARDS 2016 CERTIFICATE jpg small

Sapeli katalóg 2016 / schodisko z interiéru A IDF 1 / strana 16

V04_katalog_sapeli_SK_elektronicky-16

V04_katalog_sapeli_SK_elektronicky-17

Leave a Reply